Niek Ottens, Voorzitter
Joost Visser, Penningmeester